Úhlava o.p.s. | Kalendář akcí   | dokument
NOVÁ INFORMATIKA - Propojení 3D technologií a virtuální a rozšířené reality
  Kdy:    1.2.2023 od 14:00 hod.
  Kde:    Klatovy, Vzdělávací centrum Úhlava, o. p. s.

Akreditované školení k výuce NOVÉ INFORMATIKY pro učitele ZŠ a SŠ, ale také zájmových kroužků a klubů, pořádáme školení, které se koná dne 1. února 2023 od 14.00 do 17.30 hodin v našem vzdělávacím centru v Klatovech (bývalý dominikánský klášter v Klatovech).

Kdy?   1. února 2023 od 14.00 do 17.30 hodin

Kde?   Klatovy, Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s. (Plánická 174)

Přihlášení: ZDE

Kurz je akreditován MŠMT jako program DVPP (Č.j. MSMT- 20999/2022-2-810) je určen zejména učitelům základních a středních škol, ale i zájmových kroužků a klubů, kteří se chtějí seznámit s možnostmi využití 3D technologií a virtuální a rozšířené reality ve výuce. Aby si účastníci mohli vše v rámci kurzu i vyzkoušet, pořádáme kurz přímo u nás v učebně v Klatovech. 

V tomto vzdělávacím programu se účastník naučí používat virtuální a rozšířenou realitu jako nástroj pro vizualizaci vlastních nebo převzatých 3D modelů. Obsahem kurzu budou názorné situace, jak jednoduchým způsobem používat a vytvářet vlastní virtuální prohlídky nebo prohlídky pro rozšířenou realitu s 3D modely. Zmíněna bude výhoda zmíněného propojení a také to, jak nám může spolupráce těchto technologií pomoci ve výrobním procesu nebo v projektové výuce.

Program semináře:

Teoretický úvod 

 • základní informace o 3D technologiích,
 • přístupy a technologie k 3D tisku, 3D skenování a 3D modelování,
 • jak a kde získat 3D modely,
 • základní informace o virtuální a rozšířené realitě,
 • rozdělení zařízení na virtuální a rozšířenou realitu.

Aplikace pro 3D technologie 

 • nejsnadnější cesta k vytvoření vlastního 3D modelu,
 • 3D skenování a jeho využití,
 • mobilní telefon jako 3D skener,
 • 3D tisk a jeho přínos.

Aplikace pro virtuální a rozšířenou realitu

 • rozhraní a základní ovládání aplikace pro VR a AR CoSpaces Edu,
 • další aplikace využitelné pro virtuální a rozšířenou realitu,
 • jak tyto aplikace správně a efektivně používat.

Propojení 3D technologií a virtuální reality v praxi 

 • vizualizace vytvořených 3D modelů pomocí VR a AR,
 • tvorba virtuální prohlídky s vlastními 3D modely,
 • 3D skenování a zobrazení naskenovaných objektů a prostor pomocí AR,
 • využití kouzelné kostky Merge Cube pro zobrazení vlastních modelů v AR,
 • využití propojení 3D technologií a VR ve výrobním procesu.

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, on-line přihlášku nejpozději do 29. ledna 2023.

Vložné ve výši 1 800 Kč za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 29. 1. 2023 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. V případě více účastníků z jedné školy sleva 10 % na 2. a každého dalšího účastníka. 

Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem. Kapacita kurzu je omezena.

V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů, zapůjčení technicky a občerstvení v průběhu vzdělávací akce.

Kurz pořádá Úhlava, o. p. s. (www.uhlava.cz) ve spolupráci s agenturou pro virtuální realitu  BOT FACTORY (www.botfactory.cz).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */