Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Dvacátý akademický rok vysokoškolského studia v Klatovech byl zahájen

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 byl na klatovské radnici za účasti zástupců Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, Města Klatovy, obecně prospěšné společnosti Úhlava a Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy slavnostně zahájen jubilejní dvacátý akademický rok vysokoškolského studia v místním Centru vzdělávání PEF ČZU v Praze.

Ke studiu v programu „Veřejná správa a regionální rozvoj“ nastoupilo v bakalářském a navazujícím magisterském stupni celkem téměř 80 posluchačů. Přítomné studenty přivítali a hodně úspěchů do studia jim popřáli děkan PEF ČZU v Praze Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti PEF ČZU v Praze Ing. Sylvie Kobzev Kotásková, Ph.D., místostarostové Města Klatovy Ing. Václav Chroust a Ing. Martin Kříž a za Úhlava, o. p. s. předseda správní rady Ing. Pavel Honzík a tajemník Centra vzdělávání Ing. Jiří Hamhalter.

Výuka v Centru vzdělávání v Klatovech je organizována Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Organizační a technické záležitosti s ní spojené pak zajišťuje po celou dobu existence střediska obecně prospěšná společnost Úhlava. Studijní program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a studenti při úspěšném absolvování studia získávají po šesti semestrech titul bakalář (Bc.) a po dalších čtyřech semestrech titul inženýr (Ing.). Posluchači mají díky spolupráci PEF ČZU v Praze, která patří mezi nějvětší veřejné vysoké školy v ČR, a Úhlavy, o. p. s. zabezpečeny v Klatovech i potřebné studijní materiály a další servis.

Partnerství obou organizací se projevuje i v celé řadě dalších, v regionu realizovaných, společných aktivit. Ať jde například o dlouhodobý vzdělávací projekt Virtuální univerzity třetího věku, jednorázová školení pro ty, kteří si potřebují doplnit znalosti jen v určitém segmentu odbornosti, či zapojení do nejrůznějších výzkumných a vědeckých projektů.

 "
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */