Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Vedení matričních knih před rokem 1950 a vydávání matričních dokladů z nich - webinář

Další akreditovaný seminář pro obce bude na téma Vedení matričních knih před rokem 1950 a vydávání matričních dokladů z nich s oblíbenou a zkušenou lektorkou Bc. Karolínou Kofroňovou, dne 31. ledna 2023 od 9 hodin. Seminář bude probíhat v online formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Vedení matričních knih před rokem 1950 a vydávání matričních dokladů z nich

Seminář je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-79/2020 (průběžné vzdělávání).

v úterý 31. ledna od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

online formou (živý přenos)

Vzdělávací program si klade za cíl seznámit podrobněji s problematikou matričních zápisů i souvisejících právních předpisů platných před rokem 1950 a vydávání matričních dokladů a výpisů z těchto zápisů v současné době.

Program semináře:

  • Historické informace o vzniku matrik, druhy matrik před rokem 1950 - vznik matrik, církevní matriky, židovské matriky, vojenské matriky, matriky pro osoby bez vyznání, právní předpisy upravující tuto agendu
  • Zápis narození – rozdíl v zápisu manželského a nemanželského dítěte, legitimace dítěte, dání jména, uznání otcovství, oduznání manželského původu, vliv těchto událostí na matriční zápis a vydaný rodný list, osvojení a jeho důsledky
  • Zápis manželství – předoddavkové řízení, důvody neplatnosti manželství, delegace sňatku, příjmení po uzavření manželství, rozvod a rozluka
  • Matriky psané dvojjazyčně a v jiném než českém jazyce
  • Vyřizování žádostí advokátních a genealogických kanceláří
  • Diskuze a odpovědi na dotazy

Přednášející: Bc. Karolína Kofroňová

Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 26. ledna 2023:

  • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena semináře - pro úředníky územně samosprávných celků je dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH a činí 1 400,- Kč, pro ostatní účastníky 1 694,- Kč (včetně DPH).

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 26. 1. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 36. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 27. ledna 2023). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */