Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Odpadové hospodářství - Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH

Připravujeme další akreditovaný seminář / webinář pro obce, tentokrát na téma Odpadové hospodářství - Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH, s lektorkou JUDr. Hanou Dvořákovou z ministerstva životního prostředí. Akce se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 v prezenční i online formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na webinář

Odpadové hospodářství 

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH

v úterý 4. dubna 2023 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

 • PREZENČNĚ - přihlášení zde (Seminář je akreditován MV ČR / průběžné vzdělávání, číslo akreditace: AK/PV-351/2019). Vzdělávací centrum Úhlava, o. p. s., Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)
 • ONLINE formou (živý přenos) - přihlášení zde (Webinář je akreditován MV ČR / průběžné vzdělávání, číslo akreditace: AK/PV-643/2022).

Program prohlubuje znalosti úředníků územních samosprávných celků v oblasti odpadového hospodářství. Cílem je dát ucelený výklad aktuální legislativy v odpadovém hospodářství a legislativy týkající se výkonu správních činností. 

Program školení:

 • Přehled platných právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností
 • Přehled povinností jednotlivých subjektů nakládajících s odpady a VUŽ 
 • Evidenční a ohlašovací povinnosti
 • Obec a systém nakládání s komunálními odpady
 • Nakládání s vybranými odpady a výrobky – BRO, kaly a sedimenty, atd.
 • Nakládání s výrobky s ukončenou životností podle zákona č. 542/2021
 • Postup při kontrolní činnosti, zahájení a ukončení kontroly, pořizování protokolu, práva a povinnosti kontrolovaného a kontrolujícího
 • Přestupkové řízení a jeho odlišnosti proti dřívějšímu postupu podle správního řádu
 • Vydávání rozhodnutí o udělení souhlasu apod. a formální správní řízení
 • Vydávání závazných stanovisek a vyjádření

Přednášející: JUDr. Hana Dvořáková, MŽP (odbor výkonu státní správy)

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde zabezpečuje mimo jiné výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství a podílí se také na přípravě nové legislativy. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušebním komisařem pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 31. 3. 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte online přihlášku na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (seminář zde / webinář zde)

Cena semináře: 

 • Kč 1 400,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH) 
 • Kč 1 694,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 400 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 31. 3. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 31 (v případě semináře) / 47 (v případě webináře). Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů a v případě semináře také občerstvení. 

Internetový odkaz pro připojení se k přenášce, spolu se studijními materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 31. 3. 2023). Účastníci prezenční formy obdrží studijní materiál na místě (u prezence).


 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.