Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Úřední deska a nálezy v praxi obcí (webinář)

Zveme obce na další akreditovaný webinář, tentokrát na téma Úřední deska a nálezy v praxi obcí, s lektorem JUDr. Miroslavem Kubánkem. Akce se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2023 v online formě.

Úhlava, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný webinář

Úřední deska a nálezy v praxi obcí

ve čtvrtek 13. 4. od 9.00 hod

on-line formou (webinář)

Cílem programu je vyložit účastníkům oblast ztrát a nálezů podle nového občanského zákoníku, nakládání s nálezy, vlastnické otázky, nakládání s nálezným, nálezy zvířat, a dále prakticky vyložit problematiku vedení úřední desky, zveřejňovaných údajů a informací a formy těchto úkonů.

Program semináře:

 • Ztráty a nálezy podle NOZ, aplikace, co se řídí zvláštním právním předpisem
 • Právní úprava úřední desky na obci (kde úpravu najdeme, kdo úřední desku spravuje, co je to úřední deska, elektronická úřední deska a „nástěnka“)
 • Co vyvěšujeme na úřední desce a co na stránkách obce, co vyvěšujeme „dobrovolně“ 
 • Údaje podle z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – stránky, úřední deska 
 • Údaje podle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád 
 • Správní řízení a úřední deska (doručení veřejnou vyhláškou a jiné úkony)
 • Zákon o obcích a úřední deska (OZV, nařízení, záměry obce atd.) 
 • Skutečnosti zveřejňované podle zvláštních zákonů (NOZ, z. č. 250/2000 Sb., OSŘ, …) 
 • Komunikace se žadateli o zveřejnění, doby vyvěšení, ochrana osobních údajů
 • Diskuse

Přednášející:  JUDr. Miroslav KUBÁNEK 

Právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. V současné době působí jako vedoucí kanceláře starosty a tajemníka města. Velmi zkušený lektor s výborným hodnocením a bohatými praktickými poznatky. 

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 11. 4. 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena semináře: 

 • Kč 1 400,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH) 
 • Kč 1 694,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 400 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 11. 4. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 18. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů.

Internetový odkaz pro připojení se k přenášce, spolu se studijními materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 11. 4. 2023).

Pozvánku s formulářem přihlášky si můžete stáhnout z odkazu pod tímto článkem.


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */