Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy (webinář)

Cílem školení Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy je seznámit účastníky s informačními systémy veřejné správy, s jejich fungováním, s pravidly využívání údajů a odstraňováním nesouladů. Školení s lektorkou Bc. Karolínou Kofroňovou se uskuteční 13. 2. 2024 od 9 hodin v on-line formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na webinář

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy (webinář)

akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-251/2023 

v úterý 13. února 2024 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

on-line formou (živý přenos)

Školení je určeno úředníkům zařazeným do obecních, městských a krajských úřadů, vykonávajícím agendy, v jejichž rámci jsou využívány údaje z informačních systémů veřejné správy. Jeho cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s informačními systémy veřejné správy, s jejich fungováním, s pravidly využívání údajů a odstraňováním nesouladů. 

Program:

 • Přehled právních předpisů upravujících problematiku informačních systémů veřejné správy 
 • Využívání údajů – pravidla pro využívání, rozsah čerpání podle zvláštních zákonů a pro splnění daného úkolu, uvádění důvodů při vstupování do systémů, způsoby čerpání, způsoby vyznačení ve spisové dokumentaci
 • Odstraňování nesouladů – zákonná povinnost, důvodná pochybnost, technické provedení, příslušné formuláře, praktická doporučení
 • Základní registry – referenční údaje, charakteristika orgánu veřejné moci, charakteristika veřejného a neveřejného informačního systému veřejné správy, informační systém základních registrů, přehled základních registrů, agendové informační systémy, správci, údaje vedené v jednotlivých registrech, poskytování údajů třetím osobám
 • Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních zákonů, poskytování údajů třetím osobám
 • Další informační systémy veřejné správy – informační systém cizinců, informační systém občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů, informační systém datových schránek, katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, registr motorových vozidel, rejstřík trestů, rejstřík přestupků – údaje v nich vedené, zapisovatelé, rozsah čerpání údajů
 • Diskuse a závěr

Přednášející: Bc. Karolína Kofroňová

Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 8. 2. 2024:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na zde

Cena semináře: 

 • Kč 1 500,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH)
 • Kč 1 815,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 500 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 8. 2. 2024 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 53. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů.

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 9. 2. 2024). 


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */