O nás

Obecně prospěšná společnost Úhlava je nestátní nezisková organizace založená čtyřmi právnickými a dvanácti fyzickými osobami v roce 2001. Vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dne 6. dubna 2002.

Hlásíme se k tradicím Úhlavy, spolku akademiků pro Pošumaví. Svojí činností se snažíme navazovat na aktivity, které tento spolek vyvíjel v minulém a předminulém století nejen na Klatovsku, ale i v dalších regionech jihozápadních Čech.

Zabýváme se vzdělávací, poradenskou a informační činností se zaměřením na životní prostředí, zemědělství, cestovní ruch a rozvoj venkovské oblasti Pošumaví. Aktuální výzvou je pro nás také Společnost 4.0 – nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky.

Poskytujeme kvalitní a dostupné vzdělání pro zájemce všech věkových kategorií.

Dětem nabízíme výukové a zážitkové programy zaměřené zejména na životní prostředí a zemědělství. Od roku 2018 zajišťujeme také Dětskou technickou univerzitu v Klatovech, která dětem přitažlivou formou představuje možnosti technického vzdělávání.

Dospělí si mohou zvolit z široké nabídky vzdělávacích akcí. Zajišťujeme vysokoškolské studium České zemědělské univerzity v Praze, které probíhá distanční formou v Klatovech. Studenti mohou absolvovat obor Veřejná správa a regionální rozvoj a po třech letech získají titul bakalář, po dalších dvou letech pak titul inženýr.

Nabízíme také další profesní vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních i rekvalifikačních kurzech (např. rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky). Máme akreditaci ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků územně samosprávných celků – v průběhu roku jim nabízíme řadu programů průběžného vzdělávání.  Pro zájemce z řad široké veřejnosti zajišťujeme další vzdělávání zaměřené např. na zvyšování finanční a občanské gramotnosti, rozvoj měkkých dovedností či zájmové vzdělávání např. formou kurzů vaření či pečení. 

Pro seniory je určeno studium Univerzity třetího věku, které každý rok nabízí několik zajímavých studijních předmětů. Při jejich zajištění spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni. V nabídce máme i kurzy tzv. Virtuální univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Při organizaci vzdělávacích akcí vždy spolupracujeme s odborníky v dané oblasti, s důrazem na praktické využití studiem nabytých znalostí a dovedností, ať už v osobním, nebo v profesním životě.

Dále nabízíme odborné i zážitkové exkurze na zemědělské farmy v česko-bavorském příhraničí (naším partnerem v Bavorsku je Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham), podporujeme regionální potraviny a jejich producenty (v letech 2010 – 2018 jsme administrátorem soutěže Regionální potravina v Plzeňském kraji), sledujeme dotační možnosti na podporu záměrů vedoucích k rozvoji našeho regionu a nabízíme podporu při zpracování žádostí i administraci získaných dotací. Našimi partnery jsou obce a jimi zřizované organizace (školy, muzea apod.), podnikatelé i nepodnikatelské subjekty.

Jsme společensky odpovědnou firmou. Naším cílem je nabízet služby, které napomáhají udržitelnému rozvoji oblasti, ve které žijeme.


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */