Česká zemědělská univerzita v Praze

Úhlava, o. p. s. zajišťuje činnost Konzultačního střediska Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a již od roku 2003 nabízí v Klatovech možnost bakalářského a navazujícího magisterského studia v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.  Kromě toho spolupracují oba partneři při realizaci Virtuální univerzity třetího věku a řady dalších, zejména vzdělávacích projektů. Webové stránky univerzity: www.czu.cz.


Západočeská univerzita v Plzni

Od akademického roku 2013/2014 nabízí Úhlava, o.p.s. v Klatovech studium Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni. Od školního roku 2018/2019 pak také Dětskou technickou univerzitu. Úhlava se také v roli partnera zapojuje do řady projektů řešených univerzitou. Webové stránky univerzity: www.zcu.cz


Plzeňský kraj

Dlouhodobě spolupracujeme s Plzeňským krajem na rozvoji našeho regionu (např. podpora malých a středních producentů potravin - pořádání Festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje, příprava dárkových košů složených z potravin od místních výrobců apod.). Webové stránky Plzeňského kraje: www.plzensky-kraj.cz.


Město Klatovy

Město Klatovy podporuje činnost Univerzity třetího věku a Virtuální univerzity třetího věku. Společně realizujeme také další aktivity organizované městem a obecně prospěšnou společností Úhlava. Webové stránky město Klatovy: www.klatovy.cz.


Česká akademie zemědělských věd

Česká akademie zemědělských věd je odbornou a společenskou institucí, působící na území ČR. Je vědeckým poradním orgánem ministra zemědělství ČR a je zřízena jako příspěvková organizace MZe ČR k 1. 1. 1993. ČAZV je odborným garantem Dětské zemědělské akademie (DZA), kterou provozujeme od roku 2020. Webové stránky: www.cazv.cz

 


Ministerstvo zemědělství

Od roku 2010 koordinujeme soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje. Prostřednictvím této soutěže usilujeme o podporu a rozvoj drobných a středních poravinářských podniků v Plzeňském kraji. Webové stránky Ministerstva zemědělství ČR: eagri.cz/public/web/mze


Místní akční skupina Pošumaví, zapsaný spolek

Úhlava, o.p.s. je jedním ze zakládajících členů MAS Pošumaví. Oba subjekty spolupracují při naplňování společného cíle, kterým je trvale udržitelný rozvoj území jihozápadních Čech. Webové stránky: www.masposumavi.cz.


Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, je jedním z šestnácti zakladatelů Úhlavy. Se školou spolupracujeme při zajištění vysokoškolského studia ČZU v Praze, ale také při organizaci různých vzdělávacích akcí se zaměřením na zemědělství a potraviny (např. cukrářské a kuchařské kurzy pro veřejnost, výukové programy pro děti,...). Webové stránky: www.sszp.kt.cz


Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví, Cham (AELF Cham)

S tímto úřadem spolupracujeme již od roku 2006. Cílem toté spolupráce je zejména výměna informací a zkušeností z oblasti zemědělství a venkova. Partneři společně realizovali již několik projektů, jejichž výsledky shrnuje webová stránka www.poznejvenkov.uhlava.cz. Webové stránky úřadu: http://www.aelf-ch.bayern.de.


WIRELESSINFO, z. s. p. o.

WIRELESSINFO je výzkumné virtuální společenství malých a středních podniků, výzkumné sféry a průmyslu. Spolu s Úhlavou a dalšími zhruba dvaceti partnery ze 13 zemí spolupracuje na projektu LIVERUR. Webové stránky firmy: http://www.wirelessinfo.cz.


  1/2    [další]    [poslední]         přejít na:   
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */