Vzdělávání

Věnujeme se vzdělávání v nejširším slova smyslu. Je to jedna z hlavních priorit naší činnosti. V naší pestré nabídce si vyberou všechny věkové skupiny, od nejmenších dětí až po seniory. Zaměřujeme se na problematiku životního prostředí, zemědělství, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Aktuální výzvou je pro nás také Společnost 4.0 – nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky.

Dětem (školním třídám nebo jiným dětským skupinám) nabízíme výukové a zážitkové programy zaměřené zejména na životní prostředí, zemědělství a technické vzdělávání (3D technologie, virtuální a rozšířená realita, robotika...). Od roku 2018 zajišťujeme také klatovskou pobočku Dětské technické univerzity Fakulty strojní ZČU v Plzni, která dětem přitažlivou formou představuje možnosti technického vzdělávání.

Zajišťujeme vysokoškolské studium České zemědělské univerzity v Praze, které probíhá kombinovanou formou v Klatovech. Studenti mohou absolvovat obor Veřejná správa a regionální rozvoj a po třech letech získají titul bakalář, po dalších dvou letech titul inženýr.

Nabízíme také další profesní vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních i rekvalifikačních kurzech. Máme akreditaci ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků územně samosprávných celků a těm v průběhu roku nabízíme řadu programů průběžného vzdělávání.  Pro zájemce z řad široké veřejnosti zajišťujeme další vzdělávání zaměřené např. na zvyšování finanční a občanské gramotnosti, rozvoj měkkých dovedností či zájmové vzdělávání např. formou kurzů vaření či pečení.

Pro seniory je určeno studium Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni, které každý rok nabízí několik zajímavých studijních předmětů. V nabídce máme i kurzy tzv. Virtuální univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Při organizaci vzdělávacích akcí vždy spolupracujeme s odborníky v dané oblasti, s důrazem na praktické využití studiem nabytých znalostí a dovedností, ať už v osobním, nebo v profesním životě.
 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */