Úhlava o.p.s. | Kalendář akcí   | dokument
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění (webinář)
  Kdy:    12.12.2023 od 9:00
  Kde:    online

Další prosincový vzdělávací program pro obce bude webinář na téma Zákon o evidenci obyvatel v platném znění, s lektorkou Ing. Janou Kovačovou, a to v úterý 12. 12. 2023 od 9 hodin, v online formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Zákon o evidenci obyvatel v platném znění (webinář)

akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-320/2023 (průběžné vzdělávání)

úterý 12. prosince 2023 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

online formou přes MS Teams

Program školení:

 • Stručný výklad základních pojmů, právní normy a související předpisy dle aktuální právní úpravy 
 • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel 
 • Zdroje IS EO, zapisování údajů, kontrola správnosti a opravy nesprávných údajů v IS
 • Využívání údajů z IS EO
 • Zásady, zvláštnosti a způsoby poskytování osobních údajů z informačního systému jednotlivým oprávněným subjektům, poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké 
 • Trvalý pobyt – prvotní zavedení místa trvalého pobytu po narození, po nabytí státního občanství a „po ukončení pobytu v cizině“, jeho změna, ukončení trvalého pobytu na území republiky 
 • Doručovací adresa, zprostředkování kontaktu
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Přestupky na úseku evidence obyvatel
 • Evidence obyvatel a správní řád – správní řízení na úseku evidence obyvatel

Přednášející: Ing. Jana Kovačová 

Působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. 20 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 7. 12. 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře: 

 • Kč 1 500,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH) 
 • Kč 1 815,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 500 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 8. 12. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 55. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů.

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 8. 12. 2023). 


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */