Úhlava o.p.s. | Kalendář akcí   | dokument
Výsadba a řez stromů (webinář)
  Kdy:    5.3.2024 od 9:00
  Kde:    online

Zveme Vás na další ze série webinářů s uznávaným odborníkem v oboru arboristika Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D., tentokrát na téma Výsadba a řez stromů. Akreditovaný vzdělávací program je vhodný jak pro obce, které jsou zadavateli prací, tak i pro realizátory těchto prací. Akce se koná v úterý 5. března 2024 v online formě. 

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007 

ve spolupráci s Arboristickou akademií si Vás dovolují pozvat na online webinář

Výsadba a řez stromů (webinář)

program je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-669/2023

úterý 5. března 2024 od 9.00 hodin

on-line formou (živý přenos)

Výsadba a řez stromů jsou hlavními okruhy zásahů, jejichž realizace je nutná pro zachování dlouhodobě udržitelné stromové populace. Současně se jedná o oblasti, kde se často setkáváme s řadou technologických chyb až po přestupky proti zákonu o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Školení nabízí rozbor hlavních oblastí péče o dřeviny rostoucí mimo les z pohledu zadavatele prací, optimální způsob návrhu ošetření a kontroly provedených prací (činnost technického dozoru) i diskuse nad technikami a technologiemi při výsadbě a řezu stromů definovanými oborovými standardy včetně praktických ukázek.

Cílem vzdělávacího programu je:

  • Rozbor hlavních oblastí péče o dřeviny rostoucí mimo les z pohledu zadavatele prací. 
  • Optimální způsob návrhu ošetření a kontroly provedených prací (činnost technického dozoru). 
  • Diskuse nad technikami a technologiemi při výsadbě a řezu stromů definovanými oborovými standardy včetně praktických ukázek.

Přednášející: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Jaroslav Kolařík je jednou z hlavních osobností oboru arboristika v České republice. Byl vedoucím autorského kolektivu zpracování metodik Péče o dřeviny rostoucí mimo les (I. A II. díl) i řady jedenácti Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz). Jako lektor přednášel tématiku na České zahradnické akademii v Mělníku, České zemědělské univerzitě v Praze a Mendelově univerzitě v Brně. V současné době pracuje jako ředitel společnosti SAFE TREES, s.r.o. a zabývá se znaleckou praxí v oboru diagnostika stavu stromů. Pravidelně se účastní jako přednášející na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními organizacemi International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 29. 2. 2024:

  • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře:

  • Kč 1 600,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH)
  • Kč 1 936,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 600 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 29. 2. 2024 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 63. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů.

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 1. 3. 2024). 


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */