Úhlava o.p.s. | Kalendář akcí   | dokument
Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi (webinář)
  Kdy:    7.3.2024 od 9:00
  Kde:    online

Zveme Vás na akreditovaný webinář Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi s oblíbeným lektorem JUDr. Miroslavem Kubánkem, dne 7. března 2024 od 9 hodin. Akce se uskuteční v online formě. Účastníci se dozví pravidla, povinnosti a úskalí nakládání s obecním majetkem, postavení jednotlivých orgánů obce při majetkových operacích, dále se seznámí s následky porušení právních povinností v dané oblasti a odpovědností obce a jejích orgánů.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi (webinář)

Akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-85/2024 (průběžné vzdělávání).

ve čtvrtek 7. března 2024 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.30 hod.)

online formou (živý přenos)

Cílem programu je vyložit účastníkům pravidla, povinnosti a úskalí nakládání s obecním majetkem, zejména pak postavení jednotlivých orgánů obce při majetkových operacích. Součástí tématu je i seznámení s následky porušení právních povinností v dané oblasti a odpovědností obce a jejích orgánů.

Program semináře:

 • Obce v systému veřejné správy (kam patří majetkové operace) – samostatná a přenesená působnost
 • Pojem majetek, jmění, věc, nemovitá věc (pojmy civilního práva pro potřeby obce)
 • Nakládání s majetkem (pravidla zákona o obcích, dotace, veřejná podpora) – postavení orgánů obce, pravomoci orgánů, forma rozhodování na obci, nemovité věci, pravidla poskytování dotací, povinnosti zveřejnění právních jednání
 • Právní základy závazkového práva – základná zásady civilního práva, pojem závazku, vznik, změna a zánik závazků, platnost a účinnost, smlouva, právní události
 • Nakládání s veřejným prostranstvím – pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství
 • Následky nesprávných postupů a odpovědnost – absolutní a relativní neplatnost, porušení rozpočtové kázně, dozor, kontrola, soudní přezkumy, civilněprávní a trestní odpovědnost
 • Judikatura
 • Diskuse 

Přednášející:  JUDr. Miroslav Kubánek 

Právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. V současné době působí jako vedoucí kanceláře starosty a tajemníka města. Velmi zkušený lektor s výborným hodnocením a bohatými praktickými poznatky. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 4. 3. 2024:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře:

 • Kč 1 600,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH)
 • Kč 1 936,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 600 + DPH 21%)

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 4. 3. 2024 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 67. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 5. 3. 2024).


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */