Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí - seminář / webinář

Zvedeme Vás 14. února 2023 na akreditovaný seminář v prezenční formě / webinář v online formě na téma Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí s lektorem JUDr. Miroslavem Kubánkem. 

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007,

si Vás dovoluje pozvat na seminář / webinář

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí

v úterý 14. února 2022 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

 

 • PREZENČNĚ - přihlášení zde

Seminář je akreditován MV ČR (průběžné vzdělávání, číslo akreditace: AK/PV-522/2017).

Vzdělávací centrum Úhlava, o. p. s., Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

 

 • ONLINE formou (živý přenos) - přihlášení zde

Webinář je akreditován MV ČR (průběžné vzdělávání, číslo akreditace: AK/PV-21/2023).

 

Cílem programu je vysvětlit místo právních předpisů obce v hierarchii právních předpisů ČR, vyložit oblasti, kde je možno přijmout obecně závaznou vyhlášku, kde nařízení, a jak, a upozornit na vývoj nalézací činnosti Ústavního soudu a na nejčastější chyby ze strany obcí.

Program semináře / webináře:

Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa /novotvorba/ ve veřejné správě)

 • Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy
 • Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly (Obecně závazné vyhlášky, nařízení)
 • Legislativní proces, některé zásady
 • Legislativně technická pravidla normotvorby obcí
 • Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu)
 • Dozor nad obecní normotvorbou
 • Diskuse, dotazy

Přednášející: JUDr. Miroslav KUBÁNEK 

Právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. V současné době působí jako vedoucí kanceláře starosty a tajemníka města Pelhřimov. Velmi zkušený lektor s výborným hodnocením a bohatými praktickými poznatky. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 10. února 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku online na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (seminář / webinář)

Cena semináře: 

 • pro úředníky územně samosprávných celků je dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH a činí 1 400,- Kč,
 • pro ostatní účastníky 1 694,- Kč (včetně DPH). 

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 10. 2. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 20 (v případě semináře) / 50 (v případě webináře). Daňový doklad obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů a v případě semináře také občerstvení.

Internetový odkaz pro připojení se k webináři, spolu se studijními materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 10. února 2023). Účastníci prezenční formy obdrží studijní materiál na místě (u prezence).

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */