Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Virtuální univerzita třetího věku - zimní semestr 2023/2024 - kurz Habsburkové bez trůnu

V zimním semestru akademického roku 2023/2024 čeká na zájemce o studium Virtuální univerzity třetího věku zajímavé téma "Habsburkové bez trůnu".

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých bude řeč, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie. Jednotlivé přednášky jsou zaměřeny následovně:

  • Habsburský rod v "dlouhém 19. století"
  • Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor (Jan Orth)A
  • Arcivévoda Leopold Ferdinand (Leopold Wölfling)
  • Arcivévoda Ferdinand Karel (Ferdinand Burg)
  • Arcivévodkyně Luisa (hraběnka Montignoso)
  • Utajení Habsburkové

Lektorem všech přednášek bude prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Úvodní přednáška se uskuteční 2. října 2023 v prostorách bývalého dominikánského kláštera.

"Virtuální" forma studia umožňuje posluchačům, že si vedle pravidelných společných setkání mohou přednášku nebo jen její část kdykoliv poslechnout znovu z pohodlí svého domova. To ocení také v případě, že se nemohou z nějakého důvodu společné výuky zúčastnit. O přednášku tak nepřijdou. Přednášky jsou doplněny bohatými obrazovými a audiovizuálními materiály, studenti mají k dispozici také podrobný výukový text. Poplatek za uvedený kurz činí 450,- korun.

Zájemci o studium, kteří se ještě neúčastnili žádného z kurzů Virtuální univerzity třetího věku, vyplní a podepíší přihlášku do kurzu (viz. soubor ke stažení). U zájemců, kteří již v minulosti studovali některý z kurzů Virtuální univerzity třetího věku, stačí přihlášení pouze telefonicky či e-mailem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */