Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Jednání a usnášení orgánů obce, vztahy mezi jednotlivými orgány (webinář)

Po letní pauze Vás zveme na první zářijový akreditovaný webinář pro obce - Jednání a usnášení orgánů obce, vztahy mezi jednotlivými orgány s oblíbeným lektorem JUDr. Miroslavem Kubánkem. Akce je vhodná nejen pro úředníky, ale také pro zastupitele obce, uskuteční se dne 21. září 2023 od 9 hodin, v online formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na webinář

Jednání a usnášení orgánů obce, vztahy mezi jednotlivými orgány (webinář)

akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-522/2023 (průběžné vzdělávání)

ve čtvrtek 21. 9. 2023 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 15 hod.)

online formou (živý přenos)

Cílem programu je pomoci pochopit účastníkům postavení obce v systému veřejné správy a dvojí působnost obce, dále pak vysvětlit rozdělení pravomocí orgánů obce v rámci dvojí působnosti a seznámit s pravidly jednání (přijímání usnesení a rozhodnutí) jednotlivých orgánů obce.

Program webináře:

 • Obec v systému veřejné správy (obec jako právnická osoba, orgány obce jako orgány veřejné moci) 
 • Dvojí působnost (co je samostatná a přenesená působnost, příklady, typy obcí) 
 • Orgány obce 
 • Zastupitelstvo obce (postavení, práva a povinnosti členů, nároky členů včetně odměňování, pravomoci) 
 • Rada obce (postavení, pravomoci) 
 • Starosta (postavení, pravomoci podle zákona o obcích a podle zvláštních zákonů) 
 • Obecní úřad (postavení, pravomoci) 
 • Zvláštní orgány (postavení, pravomoci) 
 • Výbory a komise (postavení, členství, odměňování, pravomoci) 
 • Jednání orgánů obce (četnost jednání, forma jednání, zápisy, usnesení, úkony úřadu) 
 • Obce a nový OZ (ochrana osobnosti, judikatura, jednání obce, spolkové právo, dědění, pohřebnictví) 
 • Úředníci ÚSC (pojem, pracovní poměr, vedoucí úřadu, povinnosti, vzdělávání) 
 • Otázky střetu zájmů (veřejný funkcionář, povinnosti, registr čestných oznámení) 
 • Registr smluv (na koho se vztahuje, co znamená, důsledky porušení povinností) 
 • Dotazy a diskuse 

Přednášející: JUDr. Miroslav Kubánek 

Právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. V současné době působí jako vedoucí kanceláře starosty a tajemníka města. Velmi zkušený lektor s výborným hodnocením a bohatými praktickými poznatky. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 18. září 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře:

 • Kč 1 500,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH)
 • Kč 1 815,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 500 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 18. 9. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 57. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů.

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 19. září 2023). 

 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */