Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku odpadového hospodářství (webinář)

V prosinci Vás zveme na akreditovaný webinář pro obce - Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku odpadového hospodářství s lektorkou JUDr. Hanou Dvořákovou z MŽP. Akce se uskuteční dne 7. 12. 2023 od 9 hodin, v online formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na webinář

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH (webinář)

akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-643/2022 (průběžné vzdělávání)

ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14 hod.)

online formou (živý přenos)

Program prohlubuje znalosti úředníků územních samosprávných celků v oblasti odpadového hospodářství. Cílem je dát ucelený výklad aktuální legislativy v odpadovém hospodářství a legislativy týkající se výkonu správních činností. 

Program webináře:

 • Přehled platných právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností
 • Přehled povinností jednotlivých subjektů nakládajících s odpady a VUŽ 
 • Evidenční a ohlašovací povinnosti 
 • Obec a systém nakládání s komunálními odpady 
 • Nakládání s vybranými odpady a výrobky – BRO, kaly a sedimenty, atd.
 • Nakládání s výrobky s ukončenou životností podle zákona č. 542/2021
 • Postup při kontrolní činnosti, zahájení a ukončení kontroly, pořizování protokolu, práva a povinnosti kontrolovaného a kontrolujícího 
 • Přestupkové řízení a jeho odlišnosti proti dřívějšímu postupu podle správního řádu 
 • Vydávání rozhodnutí o udělení souhlasu apod. a formální správní řízení 
 • Vydávání závazných stanovisek a vyjádření

Přednášející: JUDr. Hana Dvořáková, MŽP (odbor výkonu státní správy) 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde zabezpečuje mimo jiné výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství a podílí se také na přípravě nové legislativy. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušebním komisařem pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 4. prosince 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře:

 • Kč 1 500,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH)
 • Kč 1 815,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 500 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 4. 12. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 47. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů.

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 5. 12. 2023). 

 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */