Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Mezinárodní právo v praxi matrik (webinář)

Další online akreditovaný webinář pro pracovníky obcí připravujeme na téma Mezinárodní právo v praxi matrik, se zkušenou lektorkou Mgr. Lucií Potockou. Akce se koná ve v pátek 13. října 2023 od 9.00 hod.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na webinář

Mezinárodní právo v praxi matrik (webinář)

akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-653/2023 (průběžné vzdělávání) a AK/VE-318/2023  (vedoucí úředníci)

v pátek 13. 10. 2023 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14 hod.)

online formou (živý přenos)

Obsah a téma vzdělávacího programu zahrnuje v potřebném rozsahu informace o zákonných úpravách na úseku mezinárodního, matričního, rodinného a také je jeho cílem seznámit účastníky v souvislostech s danou problematikou mezinárodního práva o jeho aplikaci v matriční činnosti, neboť určit právní předpis směřující k uznávání veřejných listin je výchozím činitelem v dalším řízení s cizím prvkem.

Program webináře:

1. Aplikace zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém – vybraná ustanovení ve vztahu k matrikám aplikace zákona č. 91/2012 Sb., vybraná ustanovení

 • účel zákona, mezinárodní smlouvy, účastník řízení, způsobilost k právním úkonům, vztahy mezi manžely (způsobilost osoby uzavřít manželství, forma uzavření manželství, zrušení manželství rozvodem,
 • vztahy mezi rodiči a dětmi (určení, zjištění nebo popření otcovství, osvojení)
 • dvojí a neurčité státní občanství, výhrada veřejného pořádku, pravomoc ve věcech rodinných, pravomoc ve věci prohlášení za mrtvého, uznání a výkon cizích rozhodnutí

2. Dvoustranné a vícestranné mezinárodní smlouvy a úmluvy uznávání cizozemských soudních rozhodnutí

 • uznávání cizozemských veřejných listin
 • uznávání cizozemských soudních rozhodnutí
 • posouzení cizího prvku
 • navržení řešení
 • praktické provedení

Přednášející: Mgr. Lucie Potocká

Vystudovala magisterský studijní program Evropská studia a veřejná správa. Od roku 2021 pracuje jako vedoucí matriky Magistrátu města Pardubice. Je spoluautorkou „Tabulek smluv a úmluv pro matrikáře“. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání úředníků ÚSC a VÚSC. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 10. 10. 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře:

 • Kč 1 500,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH)
 • Kč 1 815,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 500 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 10. 10. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 60. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů.

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 11. 10. 2023). 

 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */