Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Evidence a správa hřbitova (webinář)

Pozvánka na další webinář s Mgr. Tomášem Kotrlým (MMR) - Evidence a správa hřbitova, uskuteční se v úterý 20. 2. 2024 od 9 hodin v online formě. Akce je vhodná jak pro účastníky webináře z 8. 2. (Pohřebnictví, pohřebiště a pohřby měst a obcí – pro začátečníky), tak i pro další zájemce o tuto problematiku, kteří se zabývají agendou evidence a správy hřbitova.

 

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na online webinář

Evidence a správa hřbitova (webinář)

akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-669/2021

v úterý 20. února 2024 od 9.00 hodin

(Předpokládané ukončení do 14 hodin.)

online formou (webinář) 

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o pohřebnictví a metodikami krajských úřadů, které provoz hřbitova dozorují. Rozebrána bude zejména problematika provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí včetně nájemních smluv a opuštěnost hrobového zařízení. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Akce je vhodná jak pro účastníky webináře z 8. 2. (Pohřebnictví, pohřebiště a pohřby měst a obcí – pro začátečníky), tak i pro další zájemce o tuto problematiku, kteří se zabývají agendou evidence a správy hřbitova.

Program webináře:

 • Zákon o pohřebnictví – velká novela účinná od 1.9.2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti
 • Kontrolní orgány a nové přestupky v pohřebnictví
 • Praktické postupy v agendě hřbitovních knih
 • Tvorba řádu hřbitova – nejčastější chyby
 • Co s opuštěnými urnami a náhrobky podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech
 • Regulace cen na hřbitovech, hrobníci a administrátoři
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe

Přednášející: Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Lektor je vedoucí oddělení pohřebnictví na MMR ČR. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 15. 2. 2024:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře:

 • Kč 1 600,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH) 
 • Kč 1 936,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 600 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši, uhraďte bankovním převodem nejpozději 15. 2. 2024 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 43. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 16. 2. 2024).

 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */