Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Efektivní písemná komunikace (webinář)

Chcete mít kultivovaný písemný projev z hlediska odborné stylizace, věcné, a především gramatické správnosti? Právě pro Vás je určený náš nový webinář Efektivní písemná komunikace, s lektorkou Ing. Kateřinou Tomšíkovou, Ph.D. Účastníci se seznámí s aktuálními trendy v oblasti úřední a obchodní korespondence a se změnami, které revidovaná norma ČSN 01 6910 přinesla. Webinář se bude konat 23. dubna 2024 od 9 hod. v online formě.

Úhlava, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat na webinář

Efektivní písemná komunikace 

úterý 23. dubna 2024 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 12.00 hod.)

online formou (webinář) 

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků, zastupitelům i starostům, kteří v rámci své pracovní náplně používají písemnou komunikaci. Cílem programu je zvýšení produktivity a kvality písemného projevu. Výuka rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev z hlediska vhodné odborné stylizace, věcné, a především gramatické správnosti, vše v souladu s normou ČSN 01 6910. Dílčím cílem je bezchybné psaní, správné zapisování znaků i prvků, používání textového editoru a dodržování jednotné úpravy.

Program školení:

1. Vybraná pravidla správného pravopisu související s písemným úředním stykem (základy etymologie, vzniku nových slov, psaní čárek, uvozovek, pomlček, spojovníků a závorek).

2. Normalizovaná úprava písemností dle normy ČSN 01 6910:

  • psaní značek, zkratek, číslic, časových údajů a výčtů,
  • zásady psaní adres, dopisy občanů – žádost, stížnost, podnět, oznámení, cizojazyčná komunikace,
  • komunikace v obchodním styku – poptávka, nabídka vyžádaná, nevyžádaná, objednávka, urgence, reklamace a odpovědi na ně, upomínky a odpověď na ni, pokus o smír,
  • tvorba tabulek v MS Excel a MS Word.

3. Organizační písemnosti – pozvánka, zápis, vnitřní sdělení.
4. Dotazy, diskuse.

Přednášející: Ing. Kateřina Tomšíková, Ph.D.

Pedagog působící na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, kde mimo jiné vyučuje předmět Efektivní písemná komunikace, v rámci kterého seznamuje posluchače s pravidly pro grafickou, stylistickou a gramaticky správnou úpravu textů a zásadami formálního uspořádání úředních písemností, a to v souladu s normou ČSN 01 6910. Několik let připravovala studenty na státní zkoušku v psaní na klávesnici a zpracování obchodních písemností. Je jedním z lektorů kurzu Posilování pedagogických kompetencí lektorů, ve kterém se věnuje písemné komunikaci.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 18. 4. 2024:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Vložné ve výši 800 Kč (vč. DPH 21%) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 18. 4. 2024 na účet Úhlava, o. p. s., číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Specifický symbol: 99. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 19. 4. 2024). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */