Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Povýsadbová péče o stromy v mimolesní zeleni (webinář)

Zveme Vás na nové školení Povýsadbová péče o stromy v mimolesní zeleni, které je určené zejména pro správce/vlastníka stromů pro zajištění povinností souvisejících s péčí o nově vysazené stromy. Tématem provede specialista na arboristiku Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Akce se koná 21. května 2024 v online formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007 

ve spolupráci s Arboristickou akademií si Vás dovolují pozvat na online webinář

Povýsadbová péče o stromy v mimolesní zeleni (webinář)

program je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-526/2023

úterý 21. května 2024 od 9.00 hodin ZRUŠENO

on-line formou (živý přenos)

Výsadby stromů v mimolesním prostředí jsou aktuálně nejmasivnější oborovou aktivitou. Nově vysazený strom s sebou ovšem nese nutnost realizace celé řady kroků v procesu povýsadbové péče. Výpadky v této oblasti mohou vést buď k odumření stromů, nebo k nevhodnému založení koruny a problémům s provozní bezpečností v budoucnu. Školení je určené zejména pro správce/vlastníka stromů pro zajištění povinností souvisejících s péčí o nově vysazené stromy. Diskuse o základních oblastech péče s využitím oborových Standardů péče o přírodu a krajinu. Prezentace nástrojů optimalizujících práci s nově vysazenými stromy.

Program:

Vzdělávací program se člení na čtyři vzdělávací předměty:

  • legislativní rámec v oblasti výsadby stromů,
  • přebírání výsadeb (kvalita rostlinného materiálu, kvalita prací),
  • jednotlivé operace při povýsadbové péči o stromy,
  • využití oborových standardů,
  • optimalizační nástroje.

Na závěr každého bloku bude vyhrazen prostor pro diskusi k přednášeným tématům.

Přednášející: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Jaroslav Kolařík je jednou z hlavních osobností oboru arboristika v České republice. Byl vedoucím autorského kolektivu zpracování metodik Péče o dřeviny rostoucí mimo les (I. A II. díl) i řady jedenácti Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz). Jako lektor přednášel tématiku na České zahradnické akademii v Mělníku, České zemědělské univerzitě v Praze a Mendelově univerzitě v Brně. V současné době pracuje jako ředitel společnosti SAFE TREES, s.r.o. a zabývá se znaleckou praxí v oboru diagnostika stavu stromů. Pravidelně se účastní jako přednášející na zahraničních konferencích a spolupracuje s mezinárodními organizacemi International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 16. 5. 2024:

  • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
  • nebo vyplňte on-line přihlášku na webových stránkách Úhlava, o. p. s.

Cena webináře:

  • Kč 1 600,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH)
  • Kč 1 936,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 600 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 16. 5. 2024 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 58. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů.

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 16. 5. 2024). 


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */