Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
ISPOP 2024 - plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP (webinář)

Pozvánka na webinář k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí elektronického systému ISPOP v roce 2024. Bude se konat dne 16. ledna 2024, od 9 hodin, v online formě, se zkušenými lektory Ing. Zdeňkem Fildánem a Ing. Pavlem Machálkem.

Úhlava, o. p. s., si Vás dovoluje pozvat na webinář

I S P O P   2 0 2 4  

plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP prostřednictvím elektronického systému ISPOP v roce 2024

úterý 16. ledna 2024 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.30 hod.)

online formou (webinář, MS Teams) 

Každoroční ohlašování údajů dle jednotlivých zákonů v oblasti životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je časově i technicky náročný proces, vyžadující si vedle přípravy ohlašovaných dat také dobrou znalost ohlašovacího systému.  Potřebné informace pro zdárné splnění ohlašovacích povinností v oblasti nakládání s odpady, ochrany vod a ovzduší i nezbytné minimum dovedností pro práci s ISPOP Vám nabízí webinář, na který Vás srdečně zveme.

Program školení

Podání hlášení prostřednictvím webového formuláře ISPOP

Změna v přihlašování do uživatelských účtů, povinnost využívat pouze Identitu občana případně JIP/KAAS (v případě úředníků)

Otevření formuláře – vyplnění a podání hlášení – kontrola doručených hlášení

Centrální registr životního prostředí – CRŽP

správa subjektu – správa uživatelů – správa provozoven OVZ a IRZ

Vyplňování formulářů 

Ohlašovací povinnosti a jejich vznik

Ohlašování odpadů (průběžná evidence a roční hlášení o nakládání s odpady, změny v evidenci a hlášení v důsledku novely prováděcí vyhlášky)

Ohlašování vody (bilanční formuláře na povodí – nově i dříve podlimitní odběry a další nakládání s vodami, poplatková přiznání, hlášení dle §38, odst. 4 zákona o vodách)

Ohlašování do IRZ

Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání (legislativa pro ohlašování, náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL, nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE)

Lektoři

Ing. Zdeněk Fildán

Zkušený lektor kurzů legislativy životního prostředí a podnikové ekologie. Spolupracuje s řadou firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení životního prostředí podle ISO 14001. Je autorem odborných publikací z oboru podnikové ekologie a publikuje články v odborných periodikách.

Ing. Pavel Machálek

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ Praha), od 1996 vedoucí oddělení emisí a zdrojů. Chemik specialista. 30 let praxe v oblasti ochrany ovzduší, 28 let praxe v oblasti inventarizace emisí a zdrojů znečišťování ovzduší, podílí se na přípravě legislativy i ohlašovacích formulářů pro ochranu ovzduší.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 12. 1. 2024:

  • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Vložné ve výši 1 900 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 12. 1. 2024 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Specifický symbol: 77. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 13. 1 2024). 


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */