Univerzita třetího věku *

Univerzitu třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni zajišťujeme v Klatovech již od roku 2013. Jedná se o program neprofesního celoživotního vzdělávání. Přihlásit se může zájemce, který dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a občané v plném invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. 

Podmínkou pro studium není maturita ani délka předchozího vzdělání. Na výuce se podílejí akademičtí pracovníci ZČU v Plzni i odborníci z praxe. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul.

Podmínkou pro přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného. Každý rok připravujeme, ve spolupráci se ZČU v Plzni, nové studijní programy zaměřené na různá témata.

Výuka probíhá ve Vzdělávacím centru Úhlava (bývalý dominikánský klášter), Plánická 174, Klatovy. 

Bližší informace najdete na webových stránkách Univerzity třetího věku ZČU.

U3V v Klatovech je realizována za finanční podpory města Klatovy.


Univerzitu třetího věku ZČU letos v Klatovech navštěvuje 140 posluchačů

Akademický rok 2023/2024 byl zahájen v září. Do sedmi kurzů nastoupilo v Klatovech celkem 140 posluchačů. 

Nabídka Univerzity třetího věku ZČU v Klatovech pro akademický rok 2023/2024

Seznamte se s nabídkou klatovské pobočky U3V ZČU pro nadcházející akademický rok. Elektronický zápis proběhne od 23. 8. 2023 do 27. 8. 2023. Prezenční zápis se koná 7. září. Těšíme se na pokračujicí i nové posluchače!

Nabídka klatovské pobočky Univerzity třetího věku ZČU pro ak. rok 2021/2022

Nabídka předmětů klatovské pobočky U3V ZČU pro akademický rok 2021/2022 je zveřejněna. Elektronická rezervace kurzů bude probíhat už od 24. do 28. srpna. Další informace najdete v tomto článku.

Absolventi Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni převzali diplomy

V úterý 25. června převzalo na 290 seniorů diplomy za absolvování Univerzity třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni. Mezi absolventy ani letos nechyběli klatovští posluchači U3V.

Byla představena nabídka předmětů U3V pro akademický rok 2019/2020

Ve čtvrtek 16.5.2019 byla studentům i dalším zájemcům představena nabídka předmětů Univerzity třetího věku pro následující akademický rok 2019/2020. 

V Klatovech studuje Univerzitu třetího věku ZČU v osmi kurzech téměř 200 seniorů

Počet studentů klatovské Univerzity třetího věku se rok od roku zvyšuje.

Nabídka Univerzity třetího věku v akademickém roce 2018/2019

Představení nabídky Univerzity třetího věku v akademickém roce 2018/2019. Na jaké kurzy se můžete v Klatovech přihlásit?

Základní pravidla pro úspěšné absolvování Univerzity třetího věku

Seznamte se se základními pravidly pro absolvování Univerzity třetího věku

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */