Letní škola projektu Peregrinus Silva Bohemica (10. – 14. září 2018)

V termínu od 10. 9. do 14. 9. se pod patronací Západočeské univerzity v Plzni, Technische Hochschule Deggendorf a Úhlava, o. p. s., uskutečnila tzv. "Letní škola".

Představení dílčích výstupů projektu účastníkům Letní školy

Akce byla uspořádána v rámci přeshraničního projektu Peregrinus Silva Bohemica, který je finančně podpořen z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Účastníci akce měli možnosti se seznámit se zajímavostmi souvisejícími s obdobím baroka. Byly jim přiblíženy významné barokní památky v regionu, a to jak pomocí moderních technologií (virtuální a rozšířená realita, 3D tisk), tak i v reálu. Součástí akce byla totiž také exkurze po vybraných památkách v Klatovech a na Týnecku. V příloze tohoto článku najdete celý program pětidenní Letní školy i podrobný program úvodního semináře, který se konal v Klatovech.

Ve fotogalerii pod článkem naleznete fotografie z akcí, které v rámci Letní školy zajišťovala obecně prospěšná společnost Úhlava. Jedná se o úvodní seminář (10. 9.) a závěrečnou exkurzi (14. 9.). 

Úvodní seminář uvedl ředitel Úhlava, o.p.s. Pavel Vondráček. Následovalo seznámení s projektem a jeho cíli přednesené manažerkou projektu Martinou Kepka Vichrovou z Katedry geomatiky FAV ZČU v Plzni. V dalším příspěvku představil Klatovy jako centrum barokní kultury a hudby jihozápadních Čech Vit Aschenbrenner (ZČU v Plzni). O klatovském jezuitském komplexu jako barokním skvostu pohovořil místostarosta města Klatovy pan Václav Chroust. Po obědové pauze následovalo vystoupení Oty Čerby (ZČU) a Ivo Šaška (Úhlava, o.p.s.) na téma Databáze církevních památek na území Pošumaví (ukázka práce na SPOI) a celý seminář zakončil svým příspěvkem o práci na multimediálním turistickém průvodci a 3D modelování pan Radek Fiala (ZČU v Plzni).

V rámci páteční exkurze navštívila skupina účastníků, za doprovodu místostarosty města Klatovy pana Martina Kříže, několik klatovských pamětihodností (tzv. "Chaloupku", děkanský kostel Narození Panny Marie a Katakomby). Druhou zastávkou pak byla obec Týnec (kostel Narození Panny Marie, Kolowratská hrobka) a Loreta (kaple). Tyto památky představil slovem Vít Aschenbrenner (ZČU v Plzni). Na exkurzi byly také představeny dílčí výstupy projektu (model děkanského kostel vytištěný na 3D tiskárně a digitální 3D modely některých památek).

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */