Výstava 3D modelů barokních objektů byla zahájena v Plzni

V pátek 17. května v 11.00 hod. byla v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska v Plzni zahájena výstava 3D modelů vybraných barokních objektů. Výstava zde bude umístna až do konce srpna tohoto roku.

3D model kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce v Klatovech

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava a s Technickou vysokou školou v Deggendorfu, konkrétně jejím Technologickým kampusem ve Freyungu, zvou všechny zájemce nejen o historii, ale i o zajímavá technická řešení, na výstavu 3D modelů vybraných barokních objektů v Pošumaví a přiléhajícím bavorském příhraničí. Modely historických objektů vznikly v rámci řešení projektu Peregrinus Silva Bohemica, který se snaží přiblížit barokní stavby na poutních cestách, jež v minulosti propojovaly Bavorsko s českým Pošumavím. Návštěvníci uvidí například model kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě, kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo farního a poutního kostela Narození Panny Marie v Neukirchenu beim Heiligen Blut. Připravena je řada dalších modelů hlavně z Klatovska a Sušicka na české straně a především z okresů Deggendorf a Regen na bavorské straně. 

Výstava se koná v Regionálním informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky 131/17 v Plzni a potrvá do 31.8.2019.

Výstava není jediným výstupem společného projektu Peregrinus Silva Bohemica. Již v loňském roce byla vydána výpravná publikace, ve které jsou popsány jak vybrané poutní cesty v regionu Pošumaví a příhraničních oblastech Bavorska, tak zejména vystavované objekty. Tato publikace je neprodejná a je distribuována do knihoven, muzeí a škol v území, ve kterém je projekt řešen. 

V současné době regionální televize ZAK natáčí spoty o jednotlivých objektech, které divákům nejen přiblíží jejich historii, ale především je pozve k osobní návštěvě lokalit, v nichž se památky nacházejí. Pro zájemce o regionální historii připravili navíc řešitelé projektu dvoudenní exkurzi s odborným výkladem, která proběhne ve dnech 6. – 7. 6. 2019 a na kterou je stále možnost se přihlásit. V rámci této exkurze budou moci účastníci porovnat věrnost jednotlivých staveb s jejich ztvárněním do 3D modelů vytvořeným za pomoci moderních informačních a grafických technologií. Nejedná se o první exkurzi v rámci tohoto projektu a pozitivní zkušenosti z minulých akcí účast jen doporučují. Tato poslední exkurze bude zaměřena na návštěvy památek na Plánicku, Kdyňsku, v Nepomuku, Klatovech a v bavorském Neukirchen beim Heiligen Blut.

V rámci projektu je dále vytvářen multimediální a digitální turistický průvodce a aplikace pro mobilní zařízení. Tyto výstupy budou představeny na závěrných konferencích pořádaných partnery projektu v září tohoto roku.

Tisková zpráva ve formátu pdf je ke stažení pod tímto článkem. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */