Pořádali jsme další dvoudenní exkurzi po stopách projektu Peregrinus Silva Bohemica

Ve dnech 6. a 7. června jsme uspořádali další exkurzi, jejímž cílem je představit odborné i laické veřejnosti výstupy projektu Peregrinus Silva Bohemica a přiblížit vybrané barokní památky v česko-bavorském příhraničí.

Účastníci exkurze Peregrinus v Neukirchen b. Hl. Blut

Ve dnech 6. a 7. června jsme uspořádali další exkurzi, jejímž cílem je představit odborné i laické veřejnosti výstupy projektu Peregrinus Silva Bohemica a přiblížit vybrané barokní památky v česko-bavorském příhraničí.

Na 30 účastníků si s průvodcem Pavlem Kourou prohlédlo centrum Klatov, zejména arciděkanský kostel, jezuitskou kolej a katakomby. Tam také zhlédli krátký dokument o jezuitském kostele, který momentálně prochází rekonstrukcí a není možné ho navštívit. Další zastávkou byl Nepomuk, kterým nás provedla ředitelka tamního Svatojánského muzea Hana Černohousová. Kromě muzea jsme navštívili také kostel sv. Jana Nepomuckého. Po obědě jsme se přesunuli do Nicova a v doprovodu starosty města Plánice Zdeňka Pavlíčka a faráře Pavla Vrbenského jsme si prohlédli kostel Narození Panny Marie. Posledního poutního cíle dosáhli účastníci akce pěšky – od vyhlídkové věže u Nové Vsi se vydali do kostela sv. Anny (Tanaberk). S jeho historií je seznámil klatovský historik a muzikolog Vít Aschenbrenner.

Druhý den ráno jsme spolu se starostou městyse Všeruby Václavem Bernardem navštívili tamní kostel Archanděla Michaela a také dva svatojakubské kameny, které se v obci nacházejí. To už nás doprovázela také starostka obce Loučim Jana Dirriglová. Většinu dne jsme strávili v Neukirchen b. Hl. Blut, kde nás přivítal bývalý starosta, pan Egid Hofmann. Na dopoledne byl pro účastníky připraven seminář k představení výstupů projektu Peregrinus Silva Bohemica. Od řešitelů projektu se tak dozvěděli o multimediálním a digitálním průvodci, 3D modelech, aplikaci pro mobilní zařízení, vydané knize i televizních reportážích. Vyslechli také povídání Josefa Altmanna, vedoucího turistického infocentra v Eschlkam, o putování po Statojakubské cestě. Starostka obce Loučim Jana Dirriglová je zase seznámila s legendou o loučimské madoně a s tradicí česko-bavorských poutí z Loučimi do Neukirchenu. Odpoledne pak následovala prohlídka klášterního poutního kostela a klášterní zahrady s Egidem Hofmannem. Vše bylo zakončeno varhaním koncertem barokní hudby v podání Víta Aschenbrennera.

Akce se konala v rámci projektu "Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě", jehož řešiteli jsou Západočeská univerzita v Plzni, Technische Hochschule Deggendorf a obecně prospěšná společnost Úhlava. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */