Nabídka výukových programů pro školy (nová informatika)

Pro první i druhé stupně ZŠ nabízíme programy zaměřené na informatiku a digitální technologie. Zajímají Vás témata jako 3D modelování, skenování a tisk, robotika a programování, virtuální a rozšířená realita, umělá inteligence (AI) ve výuce a další? Programy lze financovat např. z "šablon". 

Ilustrační fotografie

Můžeme Vám nabídnout výukové programy na tato témata (průběžně doplňujeme další):

Virtuální a rozšířená realita (VR a AR)

 • Seznámení se základními pojmy a teorií ohledně VR a AR
 • Ukázky a možné využití technologie VR a AR
 • Popis různých typů zařízení pro VR a AR
 • Základy programování a tvorby algoritmu


Forma výstupu: Tvorba virtuální prohlídky (360° scéna) s blokovým programováním

1.    Tvorba a blokové programování 3D virtuálního prostředí

2.    Tvorba prohlídky pro AR a kostku Merge Cube (Kouzelná kostka) a blokové programování

3.    Tvorba prohlídky s propojením 360° a 3D virtuálního prostředí

Možná témata (vždy včetně blokového programování):

a.    Zeměpis, Dějepis, Fyzika, Český jazyk, Anglický jazyk, Chemie, Biologie, a další dle domluvy…

b.    ZOO, město, stavba budov….

 • Prohlížení vlastních vytvořených VR nebo AR prohlídek ve VR headsetu nebo v AR
 • Závěrečné zhodnocení

Téma a forma VR nebo AR prohlídky lze jakkoliv předem domluvit a cílit na konkrétní vybrané téma.

 

3D technologie

 • Seznámení s teorií o 3D tisku, 3D skenování, 3D modelování
 • Vytvoření 3D modelu pomocí online nástroj, naskenování modelu pomocí několika typů 3D skenerů
 • Příprava vlastních 3D modelů pro 3D tisk podle zadaných parametrů
 • Závěrečné shrnutí a zhodnocení

 

Robotika a programování

 • obecný úvod do robotiky (kde se využívá, k čemu slouží)
 • Vlastní robotická ruka vytvořená pomocí 3D tisku, systém zapojení, struktura tisku
 • ovládání a potenciální vylepšení
 • Reverzní inženýrství a návrh vlastního řešení robotické ruky
 • Tvorba algoritmu pohybu vlastního virtuálního robota
 • Programování robota podle zadaných úkolů

 

AI (umělá inteligence) ve výuce

 • Co to je AI (umělá inteligence)?
 • Co je to strojové učení?
 • K čemu slouží a jak se může používat?
 • Kde všude se vyskytuje?
 • Vytvoření jednoduché ukázky strojového učení včetně několika aktivit, kde studenti ověří fungování AI všude kolem nás.

  

Technické stavebnice Fischertechnik

 1.    Základy pneumatiky a hydrauliky

 • Teoretický úvod do principů technologií pneumatiky a hydrauliky
 • Děti si ve skupinkách sestaví modely ze stavebnice Fishertechnik, na kterých si vyzkouší kolektivní práci a jemnou motoriku
 • Na závěr si společně shrneme a porovnáme obě technologie

 

2.    Obnovitelné zdroje energie

 • Využití obnovitelných zdrojů energie, základní princip vodní, sluneční a větrné elektrárny
 • Děti si ve skupinkách sestaví modely ze stavebnice Fishertechnic a vyzkouší si prakticky jak fungují jednotlivé technologie
 • Společně si pak zhodnotíme, jaký dopad mají obnovitelné zdroje energie oproti neobnovitelným

 

3.    Optika a světlo

 • Teoretický úvod do základů optiky a vlastností světla
 • Zjistěte, jak pracují objektivy při změně ohniskové vzdálenosti, LED diody, zrcadla
 • optická vlákna, světelné závory a mnoho dalších projektů
 • Děti se pomocí výukové stavebnice dozvědí, jak funguje odraz, světlo, stín nebo optická iluze

 

4.    Jednoduché stroje

 • Děti se seznámí s tím, jak fungují stroje, které potkáváme nebo používáme každý den
 • Zjistí, jak fungují kladky, kladkostroje, ozubená kola a další
 • Získají základní znalosti mechanických a technických principů

 

Délka programu: 2 vyučovací hodiny (po dohodě lze uspořádat delší program, např. jako projektový den)

Počet účastníků: max. 15 (po dohodě lze i více)

Cena programu: cca 80 Kč/účastník (přesná cena bude dojednána)

Další témata budeme postupně doplňovat...

Přehled témat si můžete stáhnout pod tímto článkem (pdf)

 

Nabízíme také vzdělávací programy pro učitele (DVPP) - více informací najdete zde.


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */