Hostem říjnové besedy Dobrý, až velmi dobrý večer byl Miroslav Jiřík

Miroslav Jiřík (Biomedicínské centrum UK, Katedra kybernetiky FAV ZČU v Plzni) seznámil účastníky besedy s tím, co jsou to neuronové sítě a jaké jsou možnosti jejich využití v medicíně a chirurgii.

"Umělé neuronové sítě se stávají důležitou technologií při zpracování dat a jejich vliv začíná prostupovat i do oblasti medicíny."  Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D., ve své přednášce seznámil účastníky s významnými milníky na poli strojového učení a počítačového vidění. Představil úspěšné aplikace neuronových sítí a poukázal i na na nejznámější selhání. Na závěr nastínil, jaké jsou perspektivy technologie neuronových sítí. Téma bylo podáno velice zajímavou formou a bylo tak srozumitelné i pro laiky.

Fotografie z besedy si můžete prohlédnout pod tímto článkem.

Cyklus besed "Dobrý až velmi dobrý večer" pořádala obecně prospěšná společnost Úhlava už mezi lety 2002 - 2005. Od r. 2019 se k těmto "večerům" vrátila a ve spolupráci se spolupořadateli - Rotary Clubem Klatovy a Městskou knihovnou Klatovy - chce zájemcům z řad veřejnosti zhruba jedenkrát měsíčně (obvykle poslední středu v měsíci) nabídnout setkání se zajímavými osobnostmi nad vážnými i méně vážnými tématy. 


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */