Bavorsko-český síťový den pro farmáře a další aktéry působící na venkově

Obecně prospěšná společnost Úhlava a Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu úspěšně spolupracují již 15 let. Mezi společné aktivity patří podpora regionálních farmářů a podpora marketingu faremních produktů.

V rámci předcházející spolupráce vznikla na obou stranách hranice společná síť, složená z přímých prodejců, gastronomů, zážitkových farem, řemeslníků a dalších.

Pro prohloubení její činnosti a za účelem výměny zkušeností bude v květnu 2022 uspořádán společný přeshraniční síťový den v okrese Cham s účástí bavorských a českých partnerů sítě a dalších zájemců z příhraniční oblasti.

V rámci něj dojde k představení zajímavých aktivit (projektů) na téma „Regionální produkty, zkušenosti a cestovní ruch“ z Německa, České republiky a Rakouska. Akci taktéž doplní malý farmářský trh s prezentací regionálních výrobků (včetně jejich ochutnávky) a výrobců.

Tento projekt je polufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu.Pozvánka na Bavorsko-český síťový den pro farmáře

Jménem obecně prospěšné společnosti Úhlava a Úřadu pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu zveme všechny farmáře, restauratéry, podnikatele v oblasti agroturistiky a regionálního rozvoje na společné setkání s bavorskými kolegy.

Naším cílem je vzájemná výměna zkušeností, načerpaní poznatků a inspirací na téma udržitelné zemědělství, udržitelná turistika a s tím spojené i zážitkové nabídky v regionu. Zároveň je to po dlouhé době také možnost společně podebatovat a navázat kontakty či spolupráci  s bavorskými podnikateli.

Součástí akce je workshop s představením bavorských a českých farem z příhraničí a jejich zajímavých podnikatelských konceptů, představení spolku Landgenuss (sdružení farmářů, restauratérů, potravinářů…), přednášky za téma zážitková turistika na farmách a také malý „trh“ s ochutnávkou s regionálními farmářskými a řemeslnými výrobky.

3. 5. 2022 - Brunnerhof Arnschang

Doprava, tlumočení a občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Odjezd z Klatov v 7:30 od hradeb - Jiráskova ulice

Program a podrobnosti naleznete v přiloženém letáku.

Přihlášky do 27. 4. nebo do naplnění kapacity.
Kontaktní osoba Ing. Helena Hnojská, hnojska@uhlava.cz, 724 734 957

Tato akce se uskuteční v rámci projektu "Bavorsko-český síťový den pro farmáře a další aktéry působící na venkově", který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */