Virtuální univerzita třetího věku
 
 
Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) představuje dálkovou formu vzdělávání, kde výuka zahrnuje vedle skupinové přednášky také samostatnou práci, absolvování testů, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou elektronicky přístupné přes internet. Tak je umožněno studium také zájemcům, kteří se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou účastnit prezenčního studia univerzity třetího věku. 


Letní semestr 2019/2020 - Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

Jak již název napovídá, tento kurz Virtuální univerzity třetího věku je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se posluchači přesvědčí v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby.

Zimní semestr 2019/2020 - Křesťanská ikonografie a hagiografie

Zimní semestr 2019/2020 Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) bude tentokrát zaměřen na téma "Křesťanská ikonografie a hagiografie". V průběhu šesti přednášek se posluchači seznámí s klasifikací a interpretací nejrůznějších zobrazení s křesťanskou tématikou a se životem a skutky některých světců.

Zakončení letního semestru VU3V

V pátek 17. 5. 2019 se na České zemědělské univerzitě v Praze uskutečnila slavnostní promoce dalších absolventů „Virtuální univerzity třetího věku“ (VU3V). Z klatovského střediska promovaly 2 posluchačky, kterým bylo proděkanem PEF ČZU v Praze Ing. Milanem Houškou, Ph.D. za přítomnosti dalších akademických funkcionářů předáno osvědčení o absolutoriu univerzity třetího věku.

Letní semestr 2018/2019 - Klenoty barokního sochařství v českých zemích.

Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) bude tentokrát věnován tématu "Klenoty barokního sochařství v českých zemích". Během šesti přednášek posluchači navštíví několik nejznámějších sochařských památek z období baroka v České republice.

Zimní semestr 2018/2019 - České dějiny a jejich souvislosti II

V pokračování oblíbeného kurzu "České dějiny a jejich souvislosti" se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede posluchače základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

Promoce absolventů VU3V

Dne 14. 5. 2018 se v aule České zemědělské univerzity v Praze uskutečnila slavnostní promoce dalších absolventů „Virtuální univerzity třetího věku“ (VU3V). Zúčastnili se ji rovněž 4 posluchači klatovského střediska, kterým bylo proděkanem PEF ČZU v Praze Doc. Ing. Milanem Houškou, Ph.D. za přítomnosti dalších akademických funkcionářů předáno osvědčení o absolutoriu univerzity třetího věku.


[prvni]    2/2           přejít na:   
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */