Projekty v oblasti vzdělávání

V minulosti jsme zrealizovali řadu zajímavých projektů zaměřených na vzdělávání dětí a mládeže. Ty největší bychom Vám rádi představili.

Envýk - Environmentální výukové programy v Plzeňském kraji
Ve spolupráci s dalšími čtyřmi odbornými garanty - Envic, o. s., ČSOP Spálené Poříčí, Ekocentrum Tymián a DDM Radovánek jsme zrealizovali  projekt na podporu environmentálního vzdělávání studentů prvního stupně základních škol v Plzeňském kraji. Během dvou let vytvořil tým odborníků za podpory pedagogů partnerských škol komplet deseti výukových programů, které průřezově pokrývají širokou problematiku ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

Příroda ve městě - i já mohu pomoci
Žáčci klatovských základních škol, pro které byl projekt určen, měli možnost seznámit se s problematikou ochrany životního prostředí v našem městě a učit se tak odpovědnému chování k přírodě v místě, kde žijí. Kromě 12 výukových programu, kterých se měly možnost děti účastnit, vznikla brožurka s informacemi o životním prostředí vztahující se přímo ke Klatovům.

Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek
S farmáři z Plzeňského kraje a Horní Falce jsme se snažili dětem přiblížit skutečný život na farmě a představit práci lidí, kteří se každý den starají o to, abychom měli co jíst. Celkem vzniklo 5 programů na různých farmách, které děti seznamují s hospodářskými zvířaty, plodinami, stroji a dalšími zajímavostmi ze života na farmě.  
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */