Envýk - Environmentální výukové programy v Plzeňském kraji

Od dubna 2013 do ledna 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji realizoval vzdělávací projekt s environmentální tématikou. Do realizace projektu bylo zapojeno 5 organizací, které se zabývají odborným poradenstvím a vzděláváním v oblasti životního prostředí. V průběhu dvou let bylo vytvořeno 10 výukových programů, které pokrývají problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Programy jsou určeny pro žáky prvního stupně základních škol, s cílem obohatit jejich vzdělávání o environmentální rozměr a vzbudit zájem o ochranu prostředí, ve kterém žijí. Díky spojení odborníků z celého kraje, kteří se specializují na problematiku ŽP a pedagogů tak vznikl ucelený materiál, který slouží k rozvoji ekologického myšlení pro nejmladší generaci. 
Projekt realizovala obecně prospěšná společnost Úhlava s finanční podporou Evropského sociálního fondu společně s devíti partnery z celého Plzeňského kraje.

Přehled vytvořených programů:
- Zemědělství vs. životní prostředí
- Potraviny
- Odpady
- Zdravé pěstování na zahradě
- Ekosystémy
- Ochrana životního prostředí
- Ochrana vody
- Ochrana ovzduší
- Ochrana lesa
- Šetrná domácnost
 
Každý z výše uvedených programů je vždy rozdělen do pěti částí, z nichž každá obsahuje pracovní listy pro daný ročník a metodiku. Jednotlivá témata nejsou zpracovávána pouze pro prvouku a přírodovědu, ale jsou zde včleněny průřezově úkoly z matematiky, českého jazyka, vlastivědy, angličtiny a dalších předmětů.
Na co se děti mohou těšit?
Na vtípky, křížovky, doplňovačky, hádanky, pokusy a především na mnoho zajímavých informací, které jim zprostředkuje skupinka nezbedných kamarádů, jež s žáky roste od první do páté třídy. Chytrá Sára a zvídavá, leč občas popletená dvojčata, Jonáš a Tomáš, pomáhají dětem formou komiksu pochopit, proč a jak je důležité starat se o prostředí, v němž žijeme. Vždy je jim také nápomocen skřítek Envýk komentující příslušnou situaci odbornými radami a postřehy. Některé pracovní listy jsou doplněny o krátký odborný úvod s vyznačením nosné myšlenky či klíčových slov.
V rámci projektu vznikla také elektronická aplikace „Environmentální průvodce pro pedagogy“ mapující zajímavé objekty a lokality na území celého Plzeňského kraje, které se vztahují k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje. Tyto informace mohou pedagogové využívat jako náměty a tipy na výlety a exkurze pro své třídy.
 
Jak programy získat? 
Veškerý materiál je k dispozici zdarma v elektronické podobě. Pokud tedy máte o výukové programy zájem, kontaktujte nás. Programy je možné také na vaší škole zrealizovat jednotlivými garanty programů. 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */