Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek

Projekt česko-bavorské spolupráce, jehož cílem bylo vytvořit a pilotně odzkoušet výukové programy na farmách. Ve spolupráci s českými i bavorskými farmami byly v letech 2014-2016 vytvořeny a pilotně odzkoušeny čtyři výukové programy, které umožňují farmám nabízet vzdělávací aktivity zejména žákům prvního stupně, také jeden program, který zpřístupňuje farmu i starší generaci - seniorům. Prostřednictvím vytvořených programů se přibližuje zemědělská produkce a život farmáře dětem, které se hravou formou učí o životě na venkově, jednotlivých hospodářských zvířatech i pěstování plodin.  

Vytvořené výukové a zážitkové programy:

1. Jak šlo vejce na vandr
Program pro žáky 3. - 5. tříd vytvořený ve spolupráci s Biofarmou Skřivánek (Lomec u Klatov), který je zaměřený na ekologický chov slepic a produkci vajec. Žáci se seznámí nejen s ekologickým chovem, ale také s jeho odlišnostmi od chovu konvenčního. Poznají slepice i ostatní druhy drůbeže, prohlédnou si drůbežárnu a vyzkouší si, jakými úkony musí konzumní vejce projít, než se dostane na náš stůl - sběr, kontrola, razítkování, balení atd. 

 2. Moderní rodinná farma
Program vytvořený ve spolupráci s Ekofarmou Bílek (Keply). Program pro žáky 3.-5. tříd, jehož hlavním cílem je přiblížit žákům život a činnosti na moderní rodinné farmě hospodařící v podhorské oblasti. Děti se zde seznamují s farmou jako s místem, kde vzniká většina potravin a také s tím, kolik úsilí je potřeba vynaložit, než se na náš stůl dostane maso, mléko, vejce nebo pečivo.

3. Jak se žije na farmě
Výukový a zážitkový program vytvořený ve spolupráci se zámeckým statkem Újezd nade Mžípro žáky 1.-5. tříd, při němž se žáci dozvědí mnoho zajímavého o životě na farmě a především o chovu hospodářských zvířat. Naučí se, jaký je rozdíl mezi hospodářskými a domácími zvířaty a poznají základní zástupce obou skupin včetně některých méně tradičních hospodářských zvířat.

 4. Od klásku ke kvásku
Program pro žáky 3.-5. tříd vytvořený ve spolupráci s Farmou Moulisových. Zde se žáci naučí rozeznávat jednotlivé druhy obilnin a poznají jejich pěstování, produkci a zpracování. Dozvědí se informace o půdě, o její přípravě před setím a jaké další agrotechnické operace se provádějí během růstu plodin. Poznají také všechny používané zemědělské stroje.
Bonusem programu je pečení kváskového chleba, které završí cyklus obilného zrna od zasetí až po konzumaci. 

5. Farma včera a dnes
Zážitkový program pro seniory, v němž je představena farma v historických souvislostech, ale i v moderním pojetí současného prosperujícího podniku. 
Účastníci se seznámí s rozdílem mezi konvenčním a ekologickým způsobem hospodaření, vyzkouší si například dojení mléka, stloukání másla a také zpracování obilného zrna na mouku s následnou praktickou ukázkou pečení kváskového chleba. 

 

Programy jsou v naší stálé nabídce výukových a žážitkových programů. V případě Vašeho zájmu nabízíme možnost objednat vybraný program pro skupinu žáků (např. školní třídu, ale i jinou zájmovou skupinu). Pro seniory je určen program Farma včera a dnes. 

Bližší informace a objednávky: Ing. Helena Hnojská.

Farma - místo pro vzdělávání a zážitek
 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */