S questingem po zajímavostech a krásách česko-bavorského příhraničí

Společně s českými a bavorskými partnery od dubna 2024 realizujeme projekt na podporu udržitelného turismu v oblasti Pošumaví a Bavorského lesa. Jeho inspirací se stala outdoorová hra na principu tzv. questingu*. V Plzeňském kraji ani Bavorsku není tato hra plně rozšířena a proto ji chceme využít, jako jednu ze zajímavých možností, jež by hostům, ale i místním obyvatelům umožnila blíže poznat bohatství česko-bavorského příhraničí a nadchla je pro návštěvu, trávení volného času a relaxaci v blízkosti domova.

Naším společným cílem během 3 let je vytipovat přes 20 zajímavých lokalit v území a vytvořit pro ně zážitkové turistické hry - Questy. Celkem 12 Questů vznikne na území Pošumaví, v Bavorsku (okr. Regen, Cham a Freyung-Grafenau) bude pilotně vytvořeno 9 her, 3 hry budou přeshraniční. Každá hra se bude skládat z ilustrované mapy provázející účastníky po jednotlivých zastaveních, na níž hledají různé indicie. Zajímavostí a možná také oříškem pro řešitele bude popis jednotlivých stanovišť ve verších, což je jeden z principů questingu. Jejich správné rozluštění vždy povede k „pokladu“.  Všechny hry budou zpracovány jednak v listinné formě, tak i v digitální platformě, aby byly snadno přístupné pro všechny věkové kategorie.  Hry budou dvojjazyčné, aby je mohli využívat účastníci z obou stran hranice a mohli tak „pilovat“ své jazykové dovednosti. Zájemci je také naleznou na oficiálním webu Questingu v ČR.
Nebudeme na to sami, ale vše bude vytvářeno ve spolupráci s místními spolky, institucemi a dalšími zájemci, na jejichž území se budou hry odehrávat.

Hlavními partnery projektu jsou:

*Hra pochází ze Skotska a Anglie, kde má více než stopadesátiletou tradici a je známá jako letterboxing. Pod názvem Questing  neboli „hledačka“ je rozšířena v USA, odkud byla v roce 2012 dovezena do ČR. Tato aktivita vznikla jako nástroj pro rozvoj místní komunity, pro poznávání místního dědictví, ale také pro rozvoj učení ve školách.


Tento projekt je podpořen z Evropské unie prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021–2027 a ze státního rozpočtu ČR.

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */