Dotační poradenství

Sledujeme dotační možnosti na podporu záměrů vedoucích k rozvoji našeho regionu a nabízíme podporu při zpracování žádostí i administraci získaných dotací jak pro obce a jimi zřizované organizace (školy, muzea apod.), tak také pro podnikatele i nepodnikatelské subjekty.

Máme v této oblasti bohaté zkušenosti. Již od r. 2003 jsme zpracovali řadu žádostí o dotace z předvstupních (např. Phare, SAPARD) i strukturálních fondů Evropské unie (např. programy SROP, OP RLZ, INTERREG IIIA, ROP NUTS II Jihozápad, Cíl 3, OP VK, IROP, OP VVV, Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko), včetně zpracování studií proveditelnosti. Celou řadu projektů jsme také úspěšně zrealizovali.

Chcete-li s námi zkonzultovat Váš projektový záměr, kontaktujte nás.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */